Oral behandling

Mellom 5 – 10% av pasientene som får utført PCI / stentbehandling vil også ha indikasjon for langtids antikoagulasjonsbehandling. De vanligste indikasjonene er:

 

 • Atrieflimmer

 • Mekanisk hjerteklaffprotese

 • Trombo-embolisk sykdom

 • Venstre ventrikkel trombe

 

I Norge er warfarin (Marevan®) nesten enerådende når det gjelder peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist. Intensiteten av antikoagulasjonsbehandlingen måles med INR-prøven og målområdet legges noe ulikt avhengig av indikasjonen for behandlingen. Flere studier har vist at et antitrombotisk regime med ASA + oral antikoagulasjon beskytter dårligere mot stenttrombose enn dobbel blodplatehemmende behandling med ASA + klopidogrel. Kombinasjonen oral antikoagulasjon + klopidogrel er lite dokumentert i denne sammenheng. På den andre siden gir kombinasjonen ASA + klopidogrel klart dårligere beskyttelse mot trombo-embolisme ved atrieflimmer enn oral antikoagulasjonsbehandling.

Fra heftet: Antitrombotisk behandling etter PCI; Eritsland, Bendz. Utgitt av Takeda Nycomed.

Det er stengt for kommentarer.